Aktualitātes bērniem

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi Salaspils novada bibliotēkās
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu...
Lai ikdienu darītu krāsaināku!
12. septembrī Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā notika dzejas un mūzikas piestrāvots Dzejas dienu pasākums. Pasākuma...
Čaklie, gudrie, veiklie!
2. jūnijā Salaspils un Saulkalnes lasīšanas eksperti – Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieki devās ekskursijā. Šīs brauciens sapulcēja...
Bibliotēku nedēļas pasākumi bērniem.
I k gad u a p rī l ī tie k atzīmēta Bibliotēku nedē ļa , kuras laikā...
Grāmatās viss ir iespējams!
2016. gada Bērnu un jauniešu žūrijas lasīšanas maratons ir noslēdzies un tradicionāli pavasara skolēnu brīvlaikā notiek Salaspils Bērnu...
Lasītākās grāmatas 2016.gadā
Pirmsskolas vecuma bērniem 1. Žutaute, Līna. Kika Mika un lielā tumsa 2 . Skotons, Robs. Runcis Puncis 3...
Bērnu un jauniešu žūrijas anketa
http://anketa.bernuzurija.lv/ Pieejas kods: DJUZE
Fotoizstādes “Bērns – grāmata - bibliotēka” atklāšana
“Grāmata ir kā noslēpumu lāde, kuru atverot, atdzīvojas stāsta varoņi, notikumi un atgadījumi nomaina cits citu, ļaujot raisīties...
Grāmatu priekšā lasīšana sagādā bērniem prieku!
Š o gad no 14. līdz 2 0. novemb rim tika atzīmēta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Ziemeļvalstīs projekts norisinās...

Lapas