Multimediāla vietne "Knuts Skujenieks"

 

Multimediālās vietnes www.knutsskujenieks.lv  mērķis ir dzejnieka literārā mantojuma un dzīves telpas saglabāšana un pieejamība ikvienam interesentam virtuālajā vidē. Tā veidota kā dzejnieka vadīta ekskursija laikā un telpā, kur viņš pats lasa dzeju, stāsta par radošo procesu, komentē par lietām un priekšmetiem. Virtuālo ekskursiju papildina gan īsi komentāri, gan audioieraksti, kuros autors stāsta par skolas gadiem, studijām, notiesāšanu, lēģeri, atgriešanos Latvijā un citiem nozīmīgiem savas biogrāfijas pieturpunktiem, kā arī par savā dzīvē svarīgiem cilvēkiem.
Tā unikalitāte ir autentiskums un personiskā pieeja, jo tas tapis sadarbībā ar K. Skujenieku un viņa ģimeni.
Realizēta  projekta 2. kārta, kurā vietnes saturs ir papildīnāts ar autora izvēlēto nozīmīgāko atdzeju un tulkojumiem. Par prioritāti izvirzīta K. Skujenieka literārās darbības popularizēšana arī ārpus Latvijas, tādēļ vietnes saturs pieejams angļu valodā.
Projektu īstenoja Salaspils novada bibliotēkas speciālisti sadarbībā ar dzejnieka Knuta Skujenieka ģimeni, literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi Arni Koroševski, mākslinieku un programmētāju Tomu Burānu. Finansiālais atbalsts - Valsts Kultūrkapitāla fonds un Salaspils novada dome.