Multimediāla vietne "Knuts Skujenieks"

 

Multimediālās vietnes www.knutsskujenieks.lv  mērķis ir dzejnieka, novadnieka Knuta Skujenieka literārā mantojuma un dzīves telpas virtuāla saglabāšana un pieejamības nodrošināšana ikvienam interesentam. Vietne veidota kā dzejnieka vadīta ekskursija laikā un telpā: tajā viņš pats lasa dzeju, stāsta par radošo procesu, komentē vietnē apskatāmās lietas un priekšmetus. Virtuālo ekskursiju papildina gan īsi komentāri, gan audioieraksti, kuros autors stāsta par skolas gadiem, studiju laiku, notiesāšanu, lēģeri, atgriešanos Latvijā un citiem nozīmīgiem savas biogrāfijas pieturpunktiem, arī par savā dzīvē svarīgiem cilvēkiem.
 
Vietnes unikalitāte ir tās autentiskumā un personiskajā pieejā, projekts īstenots Salaspils novada bibliotēkas speciālistu kopdarbībā ar dzejnieka Knuta Skujenieka ģimeni, literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi Arni Koroševski, mākslinieku un programmētāju Tomu Burānu. Kā nozīmīgs vietnes mērķis ir K. Skujenieka literārās darbības popularizēšana arī ārpus Latvijas, tādēļ vietnes saturs pieejams arī angļu valodā. Knuta Skujenieka multimediālā vietne tiek sistemātiski papildināta, un pakāpeniski plānots uzlabot arī tās pieejamību cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem.
 
Finansiālais atbalsts - Salaspils novada dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.