Saulkalnes filiālbiblioteka

 

Adrese un kontakti:

Daugavmalas iela 28-3, Saulkalne
Salaspils novads, LV-2117
tālr. 67948257
e-pasts: saulkalne.bibl@gmail.com
Vadītāja: Anna Grīnblate

Darba laiks:

 

Pirmdiena 11-19
Otrdiena 9-17
Trešdiena -
Ceturtdiena 11-19
Piektdiena 9-17
Katra mēneša 1.Sestdiena 10-15

 

No 1. jūnija līdz 1.septembrim  sestdienās lasītājus neapkalpo.

Saulkalnes filiālbibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar 1967. gadu, kad bibliotēku dibina Salaspils ciema TDP IK un tā ir izvietota Salaspils ciema Gaismas 8-gadīgās skolas telpās. 1970.gadā bibliotēka tiek pārcelta uz Saulkalnes kaļķu fabrikas “Sarkanais Oktobris” administrācijas ēkas telpām, tās lasītāji ir Saulkalnes iedzīvotāji un kaļķu fabrikas darbinieki.

Šodien bibliotēka atrodas Saulkalnes ciemata centrā. Bibliotēka ir apvienota ar Salaspils pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centra filiāli, kas darbojas pēc „viena pieturas punkta” principa. Tas nozīmē, ka gandrīz visus pašvaldības pakalpojumus var saņemt vienuviet.

Apmeklētāju apkalpošanas centrā:

  • Iesniegt iesniegumus un saņemt uz tiem atbildes,
  • Reģistrēt bērnu rindā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē,
  • Pieteikties uz pieņemšanu pie domes vadības vai uz konsultācijām pie pašvaldības speciālistiem,
  • Saņemt informāciju par domes pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem,
  • Ka arī citiem jautājumiem.

No 2003. gada bibliotēka piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija”. Saulkalnes “Bērnu žūrijas“ eksperti regulāri satiekas sanāksmēs, ierosina konkursus un aktīvi gatavojas pasākumiem. Bibliotēka veic arī aktīvu darbu ar sabiedrību – tikšanās, pasākumi un novadnieku darbu izstādes.

Katru pavasari Bibliotēku nedēļas ietvaros PII “Daugaviņa” audzēkņiem bibliotēkā notiek bibliotekārās stundas “Satiec grāmatiņu”, Dzejas dienās septembrī bibliotēka aicina mazos lasītājus uz Dzejas rītiem. E-prasmju nedēļās notiek datubāžu prezentācijas, e-apmācības un citas aktivitātes.

Bibliotēkā ir iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru un Internetu.

Bibliotēka piedāvā:

  • pieaugušo un bērnu bibliotekāro apkalpošanu
  • e-katalogu
  • datora un interneta pakalpojumus
  • kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus
  • datubāzes - "Letonika" un "Lursoft"