Pakalpojumi

Piedāvājam:

 

!!! No 2024. gada 1. marta stājas spēkā jaunais maksas pakalpojumu cenrādis*:

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR bez PVN

  1. Kopēšana, datorizdruka

 

 

1.1. Melnbalta

 

A4 formāts - 1 lpp.

0,20

A4 formāts 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)

0,30

A3 formāts - 1 lpp.

0,30

A3 formāts 1lp. (uz vienas lapas abām pusēm)

0.45

1.2.Krāsaina

A4 formāts - 1 lpp. (teksts)

0,50

 

A4 formāts - 1 lpp.

(attēls līdz 1/2 lpp)

1,00

 

 

A4 formāts - 1 lpp.

(attēls lielāks par 1/2 lpp)

2,00

 

A3 formāts - 1 lpp. (teksts)

1,00

 

A3 formāts - 1 lpp.

(attēls līdz 1/2 lpp)

2,00

 

A3 formāts - 1 lpp.

(attēls lielāks par 1/2 lpp)

3,50

  1. Dokumentu skenēšana

 

 

2.1. Neiesieti dokumenti

1 lpp.

0.10

2.2.Iesieti dokumenti

1 lpp.

0.15

  1. Dokumentu iesiešana ar spirāli

A4 formāts līdz 100 lp.

2,50

A4 formāts līdz 200 lp.

3,00

  1. Telpu noma

 

 

4.1. Mācību telpa līdz 70 m2  izglītības, mūžizglītības nodarbībām un sociālajām funkcijām bez datoriem

 

1 stunda

 

3,00

4.2. Mācību telpa līdz 70 m2  izglītības, mūžizglītības nodarbībām un sociālajām funkcijām ar datoriem

 

1 stunda

 

4,50

4.3. Mācību telpa līdz 70 m2  citiem mērķiem bez datoriem

 

1 stunda

 

10,00

4.4. Mācību telpa līdz 70 m2  citiem mērķiem ar datoriem

 

  1. stunda

 

15,00

Salaspils novada bibliotēkas telpu nomas un maksas pakalpojumu cenrādis. Apstiprināts  8.02.2024. domes sēdē (prot. Nr. 3, 5.§)