Novadpētniecība

 

Salaspils ir viena no jaunākajām Latvijas pilsētām - pilsētas ar lauku teritoriju statusu tā ieguvusi 1993. gadā, bet Salaspils novads izveidots 2004. gadā.  Iedzīvotāju skaits novadā - 23148 ( 2022.g). Novadā atrodas tādas apdzīvotas vietas kā Saulkalne, Acone, Doles sala, kā arī jaunie ciemati un viensētas. Salaspils novads ir bagāts ar ievērojamām vietām, iestādēm, objektiem un cilvēkiem. Novada teritorijā atrodas Rīgas HES, TEC-2,  zinātniskie institūti, Nacionālais botāniskais dārzs, Daugavas muzejs, Salaspils memoriāls u.c. Daudzi novadnieki pazīstami ne tikai pašu mājās, bet spoži nes Latvijas vārdu pasaulē.

 

Bibliotēkas novadpētniecības darbs ir lokālās teritorijas materiālu, galvenokārt publikāciju, apzināšana, sistematizēšana un glabāšana, nodrošinot informācijas pieejamību ikvienam interesentam. Salaspils novada bibliotēkas novada datubāzē apkopota informācija par novadu un novadniekiem: publikācijas grāmatās,  raksti, attēli, fotogrāfijas, dokumenti, nepublicētie materiāli u.c. Informācija apkopta novadpētniecības mapēs, grupējot publikācijas tematiski. Bibliotēkas vietnē tiek veidota arī novadnieku sadaļa, sniedzot ziņas par ievērojamām novada personībām, kā arī ir pieejamas arī digitālās kolekcijas par novadu un novadniekiem. Bibliotēka īpaši lepojas ar multimediālo vietni knutsskujenieks.lv, kas izveidota dzejnieka Knuta Skujenieka literārā mantojuma un dzīves telpas virtuālai saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai ikvienam interesentam.