Bibliotekāriem

Seminārs bibliotēku speciālistiem
Darba seminārs 2024. gada 3. aprīlī Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela...
7. februārī profesionālās pilnveides seminārs
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela 9, Salaspils Programma - Valodas aktuālie...
IFLA Ziņojums par attīstības tendencēm (2022. gada atjauninājums)
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) gada sākumā klajā laida...
Izsludināts konkurss Voldemāra Caunes balvai
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" Voldemāra Caunes...
1. novembra darba semināra programma
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela 9, Salaspils Programmā: -Metodoloģiskie risinājumi un...
Iepazīstot Ventspils bibliotēkas
Jau vairākus gadus augusta izskaņā Pierīgas reģiona bibliotekāri dodas profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā, ciemojoties kādā no Latvijas bibliotēkām...
Bibliotēku nozares stratēģija
Bibliotēku nozares stratēģija pieejama šeit https://www.km.gov.lv/lv/strategija-un-dokumenti-7 Nozares stratēģiju izstrādāja Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā darba grupa: Katrīna Kukaine -...
Darba seminārs 2023. gada 1. martā
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela 9, Salaspils Programmā: -Latviešu valodas lietojums:...
Tiešsaistes darba seminārs 2023. gada 8. februārī
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem Tiešsaistes platformā Zoom Programmā: - Industriālā mantojuma digitālā...
Izsludināts konkurss Voldemāra Caunes balvai
Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludinājusi konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" Voldemāra...
Darba seminārs 2022. gada 2. novembrī
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Enerģētiķu iela 9, Salaspils Programmā: - Rokrakstu kolekcijas...
Tiešsaistes darba seminārs 2022. gada 12. oktobrī
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem Tiešsaistes platforma Zoom Programmā: - Rokraksta unikalitāte un...

Lapas