Īsi par bibliotēku

Salaspils novada bibliotēka

Adrese: Enerģētiķu iela 9
Salaspils, LV-2121
Tālrunis: 67943452
e–pasts: info@biblioteka.salaspils.lv
Mājaslapa: www.biblioteka.salaspils.lv
Tiešsaistes sociālie tīkli: https://www.facebook.com/salaspilsbiblioteka/ , “Twitter” un "Instagram" un TikTok
Direktore: Daiga Orbidāne

Salaspils novada bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis - veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot sakārtotas informācijas pieejamību. 

Bibliotekāros pakalpojumus novadā nodrošina Salaspils novada pašvaldības iestāde Salaspils novada bibliotēka  un tās struktūrvienības: Dienvidu filiālbibliotēka – apkalpo mikrorajona iedzīvotājus, un Saulkalnes filiālbibliotēka Saulkalnes ciematā, kur Saulkalnes iedzīvotājiem ir pieejami arī Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra filiāles pakalpojumi.

Salaspils novada bibliotēkas struktūru veido Abonements, Lasītava, Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa un Informācijas resursu un datu apstrādes nodaļa, Dienvidu filiālbibliotēka un Saulkalnes filiālbibliotēka

No 2005.gada 1.marta Salaspils novada bibliotēka veic Reģiona Galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinācijas un metodiskais centrs 36 pašvaldību bibliotēkām. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un to finansēšanu attiecīgajā novadā nodrošina līgumattiecības starp Salaspils novada pašvaldību un Pierīgas novadu pašvaldībām.