Visiem, kuri mācās-studē!

EBSCO datubāzes Nacionālo resursu  paketei ir pievienota Open Dissertations datubāze. Tā piedāvā piekļuvi vairāk nekā 1,2 miljoniem elektronisko tēžu un disertāciju ierakstiem. Iespējama individuāla autorizācija.
Datubāze ir pieejama uz EBSCOhost platformas: