Uzmanību!

Salaspils novada bibliotēka informē
par pakalpojumu attālināto pieejamību!
No 21.decembra lietotājiem ir  iespēja izmantot tikai attālinātos pakalpojumus. Tiem, kuri nav reģistrējušies bibliotēkā, ir iespēja to veikt arī attālināti.
Piedāvājam lasīt e-grāmatas un izmantot datubāzes:
latviešu valodā: www.3td.lv,  www.letonika.lv
* angļu valodā: datubāzes - Britannica Library un EBSCO eBook Public Library Collection
Ja nepieciešami autorizācijas dati, rakstīt info@biblioteka.salaspils.lv
Izdevumu nodošanai lūdzam izmantot grāmatu nodošanas iekārtu.
Jau izsniegtajiem dokumentiem pagarināt izsniegšanas termiņus var elektroniski vai zvanot. Par nokavētajiem termiņiem kavējuma nauda netiks piemērota.
 
Informācija darba dienās no 9.00 - 17.00
Salaspils novada bibliotēka - 26436442 
Dienvidu filiālbibliotēka – 67944368 (no 4.-10.janvārim bibliotekāre atvaļinājumā)
Saulkalnes filiālbibliotēka - 67948257