Tradicionālais netradicionālā vidē

Gadam tuvojoties izskaņai Pierīgas reģiona pašvaldību bibliotēku speciālisti tradicionāli pulcējas seminārā, kurā atskatās uz gada laikā paveikto, lepojas ar sasniegumiem, priecājas par kolēģu pieņemtajiem izaicinājumiem un realizētajiem projektiem.
Šogad Pierīgas bibliotekāru saimi uzņēma reģiona metodiskais un konsultatīvais centrs - Salaspils novada bibliotēka, semināru organizējot vienā no skaistākajām un sakoptākajām telpām Salaspilī – Nacionālā botāniskā dārza Oranžērijā. Seminārs programmas un vides dēļ izvērtās svinīgs, izglītojošs un muzikāls reizē, netrūka humora dzirksts, pārsteigumu un prieka asaru. 17 novadu 41 publiskās bibliotēkas kolektīvus pārstāvēja 74 bibliotekāri. Semināra oficiālajā daļā bibliotekāru vidū ne velti tika manīta Salaspils novada pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības jomā Inga Elksne un trīs pārstāves no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB). Šogad 25 gadu darba jubileju atzīmē Salaspils novada bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne. I.Elksne apsveikumā īsi pievērsās Daigas darba gaitu svarīgākajiem faktiem. Savukārt LNB direktora Andra Vilka parakstītu Atzinības rakstu par augstu profesionalitāti, ieguldījumu Latvijas bibliotekāru kompetenču attīstībā un atzīšanā, mērķtiecīgu sadarbības veicināšanu un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstīšanu Pierīgā Daigai pasniedza LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja Evija Vjatere. Atzinīgus vārdus sadarbības kontekstā pauda LNB Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkalne-Maļavkina.
Viens no neslēpti aizkustinošākajiem un emocionālākajiem brīžiem sekoja vēlāk. Atzinība „Gada bibliotekārs” ir publisks un atklāts tā Pierīgas reģiona bibliotekāra darba rezultātu novērtējums, kurš, ikdienā veicot savus pienākumus un pieņemot drosmīgus lēmumus, kolēģu vidū ir izpelnījies vislielāko ievērību. Šogad, atzīmējot 20 gadu darba jubileju Salaspils novada bibliotēkā, titulu „Gada bibliotekārs” saņēma Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inita Siņica. Viņu sveikt bija atbraukusi LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, kura Initai pasniedza atzinības rakstu par radošumu, iniciatīvu un sekmīgu lasīšanas veicināšanu bērniem un jauniešiem Pierīgas reģionā.
Gada noslēgumam veltītajā tikšanās reizē tika godināti ilggadējie darbinieki - 7 bibliotekāri no 6 novadiem – un piecos kolektīvos nesen strādāt sākušie, kā arī paldies par darbu tika pateikts kolēģei, kura sasniegusi pelnītas atpūtas vecumu. Atzinību par iniciatīvas bagātu profesionālo darbību saņēma Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja. Atskats uz aizejošā gada aizraujošākajiem notikumiem bibliotēkās šoreiz tika apkopots video stāstā, kura autori bija paši bibliotekāri un viņu interpretācija par nozīmīgo. Semināra vidusdaļā savā erudīcijā ekskursijas laikā pa Oranžēriju dalījās atraktīvais biologs un bibliotēkas sadarbības partneris Andrejs Svilāns. Kad krēsloja un īpašā nama jumta žalūzijas aizvērās, muzikālu sveicienu klātesošajiem kopīgi veidotā koncertprogrammā veltīja izcilā pianiste Agnese Egliņa un tenors Jānis Kurševs. Tajā skanēja dziesmas no Roberta Šūmaņa cikla „Dzejnieka mīla”, kā arī liriskas un nebēdnīgas melodijas no latviešu komponistu pūra. Izteiksmīgi, azartiski, izjusti un ļoti emocionāli izskanēja abu mākslinieku saspēle, apliecinot mūziķu izcilo meistarību un talantu, un sniedzot klausītājiem estētisku baudījumu.
 
Teksts I.Zariņa
Foto K.Zuša, K.Suškevičs