Tiešsaistes seminārs 6. martā

Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem
Tiešsaistes platformā Zoom
 
Programmā
-Nozares literatūra, bibliotēku krājums un ietekmes stāsti: kā mēs varam palīdzēt?
Anna Iltnere, LNB BAC tīmekļa resursu redaktore
 
-Digitālā bibliotēka, kur satiekas kultūras mantojums, stāsti un cilvēki
Eva Ausēja, LNB Digitālo pakalpojumu bibliotekārs 
 
-Profesionālās literatūras apskats
Elita Vīksna, LNB BAC nozares informācijas eksperte
 
-Atskatoties uz 2023.gadu: 
skaitļu dinamika /E.Gleizde, Salaspils novada bibliotēka
aktivitātes reģiona bibliotēkās pieredzē dalās  Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieki