Stāvi stipri, Latvija!

Šogad jau tradicionāli Salaspils novada bibliotēka kopā ar Salaspils 1. vidusskolu un Salaspils pamatskolu veidoja valsts svētkiem veltītu izstādi bibliotēkas telpās. Šī gada vadmotīvs bija “Savij Latviju!” – vēl Dziesmu svētku 150gades noskaņās. Arvien domājot par to, kas mēs esam, kādi esam, un kas ir mūsu vērtības. Valoda, kultūra, brīvība un vienotība. Vainags kā nedalāmības simbols, kurā mēs katrs esam krāšņais zieds un pļavas smilga, savīti Latvijā.

 

Izstādei skolēni gatavoja apsveikumus Latvijai 105. dzimšanas dienā, un kopā ar skolotājiem veidoja vainagus dažādās tehnikās, katrā ievijot savu interpretāciju par Latviju, kā arī sagatavoja interaktīvu izzinošu spēli par vainagu vēsturi. Viens no iespaidīgākajiem vainagiem bija apskatāms bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļā – to darināja Salaspils pamatskolas skolēni – vainaga raksts tika veidots no tautasdziesmu rindām, kam fonā bija iespējams nokalusīties pašu bērnu ierunātas tautasdziesmas. Līdzās skolēnu veidotajam varēja iepazīties arī ar vainagu vēsturi bibliotēkas sagatavotajā grāmatu izstādē.

 

Novembrī mēs svinam ne tikai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu un pieminam mūsu brīvības cīnītājus Lāčplēša dienā, bet arī atceramies 1993. gada 23. novembri, kad Salaspils oficiāli iegūst pilsētas ar lauku teritoriju statusu. Par godu tam virtuālā izstādē bija apkopotas skolēnu iesūtītās fotogrāfijas “Mana Salaspils”.

 

Izstāde tika atklāta 7. novembrī  īpaši svinīgā un priecīgā noskaņā. Bibliotēku piedejoja un piedziedāja dejotāji un dziedātāji; vidusskolēni lasīja pašu rakstītu eseju par Latviju. Divu nedēļu laikā skolēniem bija iespēja apmeklēt bibliotēkas nodarbības, tuvāk iepazīstot izstādi. Savukārt 13. novembrī 12. klases skolēniem bija īpaša iespēja noklausīties mūsu novadnieces, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pētnieces Anitas Gailišas priekšlasījumu par karogu vēsturi. Veksiloloģija jeb karogu pētniecība ir Latvijā maz zināma apakšnozare. Pētniece sarunas laikā izteica vēlējumu, lai kāds no skolēniem apsver kā savu nākotnes ceļu izvēlēties tieši šo vēstures pētniecības virzienu. A. Gailišas jaunā grāmata "Stāvi stipri, strādā droši. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja karogu kolekcija" ir pieejama mūsu bibliotēkā un gaida ikvienu ieinteresētu lasītāju!

 

“Stāvi stipri, strādā droši” ir 1880. gadā tapušā Rīgas Latviešu biedrības karoga moto. Stāvēsim stipri un strādāsim droši arī šodien – veidosim kopā mūsu Salaspili un mūsu Latviju! Paldies visiem, kuri zīmēja, līmēja, krāsoja, fotografēja, paldies skolotājiem, kuri iesaistījās izstādes tapšanā!

 

Izstāde bibliotēkas telpās apskatāma līdz 27. novembrim.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Īvāne

Salaspils novada bibliotēka