Salaspilī savs lasīšanas čempions!

Lai arī šis laiks ir ļoti sarežģīts un neskaidrs, tomēr Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bērnu un jauniešu padomi turpina konkursu Skaļās lasīšanas sacensība. Šobrīd visā valstī daudzas bibliotēkas organizē šī konkursa norisi vietējā līmenī. 
Arī Salaspils novada  bibliotēka aicināja piedalīties šajā konkursā, un jāsaka liels paldies Salaspils 2. vidusskolas skolotājai Anitai Terehovai, kura pieņēma šo izaicinājumu un tāpēc  Skaļās lasīšanas sacensība Salaspilī neizpalika.
Liels prieks, ka kopīgiem spēkiem spējām noorganizēt konkursu. Salaspils novada Skaļās lasīšanas sacensības finālā piedalījās četri dalībnieki - Margarita Duceva, Adrians Jefremovs, Jānis Ozoliņš un Veronika Plotņikova.
Iesākumā izskanēja spēcinoši iedrošinājuma, uzmundrinājuma vārdi  skolēniem no žūrijas pārstāves un mūsu bibliotēkas ilggadīgas sadarbības partneres Janas Kolbinas-Birznieces. Viņa uzsvēra lasīšanas nozīmi un aicināja pozitīvi novērtēt publiskās uzstāšanās pieredzi. Konkursantu sniegumu vērtēja arī skolotāja Baiba Asare un Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadīja Inita Siņica.
Par Salaspils novada Skaļās lasīšanas sacensības uzvarētāju kļuva Jānis Ozoliņš. Jānis lasīja fragmentu no fantāzijas žanra literatūras grāmatas E.R. Landaras „Lietussargs”. 
Septembra sākumā Salaspils novada bibliotēkā notiks Pierīgas reģionālais fināls un Valsts fināls plānots 25. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Lasiet ar prieku!