Priecīgus Ziemassvētkus!

 

Salaspils bibliotēkas Ziemassvētku apsveikums 2020.gadā
Aizejošā gada notikumi ir nostājušies pretim ierastībai un likuši kaut ko mainīt mūsu ikdienā, iecerēs un paradumos.Tie prasījuši pielāgošanos un atteikšanos. Dižais latviešu dzejnieks un domātājs Imants Ziedonis ir teicis: „Visu var tumsā pazaudēt, bet sevi – tikai atrast”. Salaspils novada bibliotēka 2020.gadā tomēr atrada laiku, lai literāros pasākumos būtu kopā ar saviem lasītājiem. Tie brīži apstākļu dēļ ir bijuši īpaši – gandarījuma pilni. Esam  pateicīgi neatlaidīgajiem, mērķtiecīgajiem, zinātkārajiem grāmatu draugiem un sadarbības partneriem, kuri šo gadu piepildījuši pozitīvām emocijām un atbalstījuši ideju īstenošanā. Bibliotēka saviem lasītājiem saka lielu paldies par uzticību un Jaunajā gadā vēl gudru (apdomīgu) dzīvošanu, veselību un saglabāt nepieciešamību izzināt un pilnveidot pasauli sevī, sev apkārt! Aicinām atklāt un turpināt iepazīt lasīšanas un atziņu gūšanas prieku, ļauties izaicinājumam un unikālam piedzīvojumam bez ierobežojumiem telpā un laikā, ko sniedz grāmata un lasītāja iztēle.
Salaspils novada bibliotēka gaida ikvienu, kam vēlme atšķirt grāmatas pirmo vāku un doties ceļojumā! Arī turpmāk būsim meklētāja atbalsts!
 

Salaspils novada bibliotēkas kolektīvs novēl
visiem gaišus Ziemassvētkus un labiem notikumiem
bagātu Jauno 2021.gadu!