Lai nezūd lasītpieks!

Atbalstot kultūras nozari, Kultūras ministrija lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai. 
LNB sadarbībā ar Latvijas grāmatizdevējiem, literatūras un nozaru ekspertiem sagatavoja un piedāvāja reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai potenciālo iepērkamo grāmatu sarakstu, kurā tika iekļauti 362 grāmatu nosaukumi 157 151 eksemplārā no 33 izdevniecībām. Katrai bibliotēkai tika piešķirta konkrēta naudas summa grāmatu izvēlei no piedāvātā saraksta.
Šobrīd vērtīgo un kvalitatīvo grāmatu kopu ir saņēmusi arī Salaspils novada bibliotēka – kopumā 115 eksemplāri 1155,46 vērtībā. Saņemtās grāmatas tiek apstrādātas un drīzumā nonāks bibliotēkas grāmatu plauktos.
Vairāk informācijas skatīt arī:
Uz tikšanos bibliotēkā un lai nezūd lasītprieks!