Komunistiskā genocīda upuru piemiņai

 

Martā un jūnijā mēs pieminam latviešu tautas traģiskākās vēstures lappuses – daudzu desmitu tūkstošu Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšanu uz nometinājuma vietām tālu aiz dzimtenes robežas.Salaspils novada bibliotēka piedāvā virtuālu ieskatu par daiļliteratūras un atmiņu stāstu krājumiem, kas glabā piemiņu par notikumiem, aizvesto un ģimeņu likteņiem, ciešanām un laiku pirms vairāk kā 70 gadiem. Ieskats grāmatu kopā papildināts ar publikācijām par salaspiliešiem, kuri pārdzīvojuši komunistiskās represijas. Virtuālajā ieskatā ietvertas tikai nedaudzas atsauces uz daiļdarbiem, audio un video materiāliem un citām publikācijām, kuras atspoguļo un stāsta par drūmajiem un sāpju pilnajiem gadiem Latvijas dzimtu gaitās padomju okupācijas režīmā.