Izstādes novembrī

 

 

Lasītava
 
 
 

Tematiska izstāde

“Lielvārdes josta –
vēlējums cilvēka mūžam un simboliem
bagāts mantojums nākamajām paaudzēm”
 
 
Bērnu un jauniešu
apkalpošanas nodaļa
 
Valsts svētkiem
veltīta tematiskā izstāde
 
Zeme, manu ceriņu ziedu zeme,
jel zini – es mīlu tevi
P. Vīlips

 
Literatūras izstāde
„Amerikāņu rakstniekam Markam Tvenam – 185”
 
Grumbām jāiezīmē vieta, kur kādreiz ir bijis smaids
M. Tvens
 
 
 
Abonements
 
Literatūras izstāde
Makšķerēšana  un medniecība
 
… harmonija ir pieejama tikai tam,
kas to izprot ar dvēseli.
Gerts G. fon Harlings
 

līdz 2.01.2021. 
           
Mākslinieces Maijas Bērziņas gleznu izstāde
“Uz mirkli patverties krāsā”
 
 
 
Dienvidu filiālbibliotēka
2.11.- 14.11.
 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros
tematiska izstāde
“Ziemeļvalstis un pasaule”
 

 
 

 16.11.-30.11.
 
Tematiska izstāde
“Brīvības pieminekļa tapšana: 1920-1940”
“Brīvība- vārds tavs kā saulaina liesma”
A.Sakse
 
 
Saulkalnes filiālbibliotēka
 
Tematiskā izstāde
"Grāmatu Rudens ir klāt!"