Izsludināts konkurss Voldemāra Caunes balvai

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem"

Voldemāra Caunes Balvas konkurss ir ikgadējs notikums, kurā iespēja piedalīties ir tiem Latvijas bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

 

Konkursu uz Balvu no 2007. gada organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

Pieteikumi 2023. gada Voldemāra Caunes balvai "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" nosūtāmi uz Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas elektronisko adresi  biblioteka@liepaja.lv   līdz 2023.gada 16.novembrim (ieskaitot).

 

Balvas saņēmējs tiks paziņots Liepājas Centrālas zinātniskās bibliotēkas 246. gadskārtas konferences "LAIKS. CILVĒKI. BIBLIOTĒKA." laikā - 2023. gada 24. novembrī.

 

Papildus informācija pa tālruni: 634 24570 vai  634 24210, un www.liepajasczb.lv

 

Konkursa Nolikums