Dzejas dienas 2021 Salaspilī

Dzeja dzīvo – moto, kas virzīja un piepildīja šī gada Dzejas dienu pasākumus un norises.

23.septembrī, sadarbībā ar Salaspils 1.vidusskolas pedagoģi Inetu Nekrašu un speciālā kursa “Teātris un drāma” audzēkņiem, diena iesākās ar dzejas pieturu pagalmā pie skolas Ceru ielā. Skolēni no 10. un 11.klases interpretēja 21.gadsimta debitantu daiļradi. Izskanēja Agneses Rutkevičas, Marta Pujāta, Rutas Štelmaheres un citu autoru dzeja.
23.septembra vakarā bibliotēkā viesojās dzejnieks un atdzejotājs Marts Pujāts. Dzejas lasījumi tika veltīti jaunākajai autora grāmatai „Ej nu ej”, kuru ilustrējusi viņa māsa Lāsma Pujāte. Krājums atzinīgi novērtēts, saņemot LALIGABA un Jāņa Baltvilka balvu. Marts brīvā un sirsnīgā atmosfērā stāstīja bērnības atmiņas un to, kā meita augot iepazīst un redz pasauli. Tur meklējama iedvesma un impulsi bērnu dzejai, kas īstenībā nav bērnu dzeja. Krājumā daži dzejoļi veidojušies  kā nelieli, dzīves situāciju iniciēti stāstiņi, kurus izlasot, ir par ko padomāt.
            Knuta dienā, 26.septembrī, kultūras vērtībām un dzejai uzticīgie bibliotēkā varēja veldzēties un kļūt iespaidos bagātāki, klausoties muzikālās kamerizrādes „Knuts Skujenieks. Kro-kro” režisores Ineses Mičules un komponistes mūziķes Sniedzes Prauliņas sniegumā. Mākslinieces dalījās būtiskajā par izrādes tapšanu. Dramatizējuma autore emocionāli stāstīja par dāvanā saņemto grāmatu, kas iedvesmojusi veidot skatuves darbu, 10 gadus auklēto ideju, komandas un vietas meklējumiem un idejas īstenošanu pandēmijas apstākļos. Mūzikas autore ļāva ielūkoties savā radošajā darbā, ilustrācijai atskaņojot kompozīcijas no izrādes. Priekšnesumu Sniedze noslēdza ar vienu no savām mīļākajām izrādes dziesmām, kurai teksts atrasts Knuta Skujenieka krājumā „Sēkla sniegā”.
„Balti sapņi garām, baltām kājām
            Mani naktīs vizina uz mājām.
            Balti rīti atved atpakaļ,
            Mani atkal baltos dzelžos kaļ.
            Tas ir kādā ļoti dziļā ziemā,
            Tas ir kādā ļoti tālā ciemā –
            Balti vēji purvos sniegu maļ.”
            Tāpat Knuta dienas sarīkojumā tika atvērta izdevniecībā „Neputns” klajā laistā Eiropas tautasdziesmu izlase „Es mīlu tikai tad, kad dziedu”. Tajā apkopots 30 tautu folkloras mantojums, kuru latviski iepazīt lasītājam ļauj atdzejas skolotājs Knuts Skujenieks. Grāmatas ceļavārdos Knuts raksta: „Tautasdziesmai nav noilguma. Skumjas, smiekli, bēdas katrā tautā ir gan savējās, bet vienlaik kopīgas”. Grāmatas tapšanas stāstu atklāja redaktore Laima Slava, māksliniece Zane Ernštreite un sastādītājs dzejnieks Māris Salējs. Knuta dienas sarīkojumu kā ierasts vadīja radošā salaspiliete Jana Kolbina-Birzniece. Vairāk skatīt
            Salaspils novada bibliotēka pateicas visiem Dzejas dienu pasākumu sadarbības partneriem!

           

Tekstu sagatavoja Ilze Zariņa