Ceļojošā izstāde “Laimes bērni. Kokariem -100”

Latvijas kora mūzikas tradīcijas un šobrīd jau vēsture nav iedomājama bez tādiem dižgariem kā Imants un Gido Kokari. Atzīmējot leģendāro kordiriģentu simtgadi, Gulbenes novada bibliotēka, iesaistoties novada jauniešiem, apzinājusi nepublicētos materiālus un laikabiedru atmiņu stāstus, kas raksturo diriģentu ieradumus, izturēšanos, katra savdabīgo dzīves uztveri, parādot viņu unikalitāti, kas spēja iedvesmot un aizrautīgi “pavilkt” līdzi.
Stāstos par brāļiem Kokariem dalījušies koru dalībnieki, brāļu studenti, diriģenti. Iegūto materiālu apkopojums – teksta un audio stāstos, fotogrāfijās skatāms 9 planšetēs, atspoguļojot šādas tēmas: brāļi, Kokaru koru ikdiena, koru ārzemju braucieni, koru skates, konkursi, koru tērpi, repertuārs, brāļi Kokari kā pasniedzēji, brāļu Kokaru kordiriģēšanas žesti.
Izstāde līdz 25.oktobrim aplūkojama Salaspils novada bibliotēkā.
Īpaši gaidīsim mūzikas draugus, skolotājus un skolēnus!

Teksts sagatavots, izmantojot Gulbenes novada bibliotēkas izstādes aprakstu.