Bibliotekāra profesionālās un vispārējās kompetences publiskajās bibliotēkās

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs  laika periodā no 2020. gada 30. jūnija līdz 2020. gada 20. augustam veica Latvijas publisko bibliotēku pārstāvju intervijas, lai noskaidrotu bibliotēku pārstāvju viedokļus par jaunajām bibliotekāru kompetencēm, kā tiek nodrošinātas mācības bibliotekāriem un kādi ir mācību šķēršļi. Vairāk