7. februārī profesionālās pilnveides seminārs

Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem
Enerģētiķu iela 9, Salaspils
 
Programma

Valodas aktuālie jautājumi Dite Liepa, RSU Komunikācijas fakultātes docente

Diskusija par demokrātijas jautājumiem – piedalās A.Panteļējevs, Mg. iur E.Zelderis, Ph.d M.Mintaurs, Mg. phil, Msc  A.Kamoliņš

Darbs BIS Alise, aktualitātes Salaspils novada bibliotēkas speciālisti
 
 
Kontaktinformācija:
Evita Gleizde, tālr. 67387156