2009.gadā uzsākts Pierīgas bibliotēku akreditācijas process

        2009.gada 16.aprīlī uzsākta Rīgas rajona bibliotēku akreditācija. Tā turpināta 29.septembrī un 1.oktobrī. Visas 18 izvirzītās bibliotēkas veiksmīgi izgājušas akreditācijas procesu. No 2005.gada, kopš Salaspils novada bibliotēka veic metodiskā darba funkcijas, izdarīts ir daudz, nenoliedzami tas ir liels pašu bibliotekāru un vietējo pašvaldību ieguldījums – sakārtoti un pilnveidoti bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā darba procesi, veikti telpu remonti, iegādāts tehniskais aprīkojums, bibliotēkas lietotājiem nodrošināti līdzvērtīgi un kvalitatīvi pakalpojumi. Bibliotēkas, kuras izgājušas akreditācijas procesu, ir:
 
Ādažu novada bibliotēka
Baldones novada bibliotēka
Carnikavas novada bibliotēka
Inčukalna novada bibliotēka
Inčukalna novada Vangažu pilsētas bibliotēka
Ķekavas novada Baložu pilsētas bibliotēka
Ķekavas novada Daugmales pagasta bibliotēka
Ķekavas novada Ķekavas pagasta bibliotēka
Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka
Saulkrastu novada bibliotēka
Siguldas novada Siguldas pilsētas bibliotēka
Siguldas novada Siguldas bērnu bibliotēka
Siguldas novada Siguldas pagasta bibliotēka
Siguldas novada Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka
Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka
Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka
Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka
Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka