1. novembra darba semināra programma

 
Salaspils novada bibliotēka organizē semināru Pierīgas reģiona publisko bibliotēku bibliotekāriem
Enerģētiķu iela 9, Salaspils
 
 
Programmā:
 
 -Metodoloģiskie risinājumi un to izvēle bibliotēkas izglītojošajā darbībā

Dženija Dzirkale-Maļavkina

-Lasītāju kartes un dažādu mērķgrupu bibliotekārā apkalpošana: pieredzes stāsti pieredzē dalās Salaspils novada bibliotēkas un Siguldas novada bibliotēku speciālisti

-Tikšanās ar rakstnieku Osvaldu Zebri – saruna par grāmatu “Mežakaija”