Mana novada simtgades cilvēks

Pierīgas novadu  publisko bibliotēku virtuālā izstāde „Mana novada simtgades cilvēks” ir stāsts par personībām, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas sava novada attīstībā. Šos cilvēkus – zinātniekus, politiķus, māksliniekus, pedagogus, uzņēmējus, sabiedriskos un kultūras darbiniekus  vieno nesavtīgs darbs un rūpes Latvijas labā.
Izstādes mērķis ir apzināt sava novada lielākās vērtības  - cilvēkus un  atgādināt par viņiem plašākai sabiedrībai.