Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju

1. Lietotājus Salaspils novada bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. Lietotājs sniedz sekojošu kontaktinformāciju: dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasts.

2. Lietotājus līdz 15 gadu vecumam Salaspils novada bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu (galvojumu).

3. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Salaspils novada bibliotēkas lietošanas noteikumiem un  ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.

4. Reģistrētam lietotājam tiek izsniegta Salaspils novada bibliotēkas lasītāja karte, kas ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. Bibliotēkas apmeklējuma laikā lasītāja karte jāatstāj pie bibliotekāra.

5. Bibliotēkas lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Maksa par atkārtotu  lasītāja kartes  izgatavošanu 0.70 EUR.

6. Mainot vārdu vai uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo, uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.