Pamatpakalpojumi

Lietotājiem piedāvājam:

  • WebPAC Mobilo versiju  
  • uzziņas un konsultācijas
  • mācību pakalpojumu (iespēja pietekties informācijas meklēšanas un pirmās iemaņas darbā ar datoru mācību kursiem)
  • ekskursijas pa bibliotēku
  • datortehniku vājredzīgajiem 
  • interneta pakalpojumus
  • kopēšanas, skenēšanas pakalpojumus