Satikšanās prieks!

 

    9. janvāra priekšpusdienā Salaspils novada bibliotēkā uz gadskārtējo Jaungada eglīti tika aicināti bijušie ilggadīgie darbinieki, čaklākie lasītāji, bibliotēkas pasākumu atbalstītāji un grāmatu dāvinātāji, Goda salaspilieši, lai, svecīšu liesmās raugoties, priecātos par atkalsatikšanos un jaunu sākumu.Tikšanos sirsnīgāku un muzikāli niansētu padarīja etnomuzikoloģe un kokles improvizāciju virtuoze Laima Jansone. Māksliniece ne tikai brīnumaini muzicēja, bet arī pastāstīja par savām trim līdzpaņemtajām koklēm un to, kā skaņdarbi un improvizācijas „atnāk” pie viņas. Mūsu Goda salaspilietis dzejnieks Knuts Skujenieks lasīja savu dažādu gadu dzeju un ļāva ieklausīties, kā tā skan poļu valodā. No dzejnieka bibliotēkas krājumiem nākuši arī vairāk kā 20 kalendāri, kas visu janvāri apskatāmi izstādē bibliotēkas Lasītavā. Arī par katru no tiem dzejniekam ir savs stāsts: tās ir atmiņas par ceļojumiem un redzēto gan tepat Eiropā, gan – tālās Austrālijas eksotiskā daba.
    Kalendāru izstādē iespējams apskatīt arī Salaspils novada domes dažādu gadu izdevumus un Mūzikas un mākslas skolas veidotu galda kalendāru, kā arī Latvijas 1920.-40.gadu kalendāros izdevumus no lasītāja V.Vēvera k-ga personīgās kolekcijas.
    Šāda kopīga jaunā gada iesvinēšana bibliotēkā notiek jau otro reizi, un, spriežot pēc apmeklētāju atsaucības, pasākums ir vajadzīgs un tradīcija turpināma. Atmiņai par šī gada tikšanos katrs dalībnieks saņēma kopējo fotogrāfiju, mēs savukārt – savu lasītāju paldies.
Paldies visiem par mūsu satikšanos!

 

         2013.gada 9. janvārī Salaspils novada bibliotēkā

          Dzeju lasa dzejnieks Knuts Skujenieks                         Muzicē Laima Jansone

 Teksts: Rita Mintaura
 Foto: Anda Priedīte