Piepildīts laiks Raiņa un Aspazijas zīmē

 

„Ar zelta saules stariem ietverts esmu” /Rainis/

 
            2015. gads ir Raiņa un Aspazijas jubilejas gads. Atzīmējot abu dižgaru 150. jubilejas gadskārtu, visā valstī un arī bibliotēkās notiek daudz un dažādi radoši pasākumi.
Salaspils novada bibliotēkā, Raiņa un Aspazijas zīmē, aktivitātes aizsākās ar Latvijas Nacionālā bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes izsludināto  Plašā Apvāršņa konkursu jaunajiem lasītājiem. Aktualizējot abu rakstnieku darbus un dzīvesstāstus bērnu lasīšanas pieredzē, bibliotēkas un skolas visā Latvijā tika aicinātas piedalīties šajā projektā.
Marta mēnesī, Salaspils novada bibliotēka sadarbībā ar Salaspils 1. vidusskolu organizēja Plašā Apvāršņa konkursa 1. kārtu, kurā piedalījās vairāk kā 60 bērni. Konkursa dalībnieki  rakstīja pārdomas par tēliem rakstnieku darbos, ilustrēja dzejoļus, veidoja scenāriju animācijas filmai, kā arī radīja karogus Rainim un Aspazijai. 1. kārtas uzvarētāji- Kristiāns Ābeltiņš (skolotāja Vija Griestiņa) un Grieta Ieviņa (skolotāja Māra Goba) tika izvirzīti uz konkursa 2.kārtu.
7. aprīlī tika aizvadīts pirmais reģionālais Plašā Apvāršņa konkursa pusfināls Salaspilī. Nākamie reģionālie konkursi notika Balvos, Bauskā, Talsos, Cēsīs un  pasākuma fināls norisinājās Rīgā.
Konkursa fināla uzvarētāji piedalījās  vienas nedēļas bezmaksas nometnē - Raiņa un Aspazijas iemīļotajā pilsētā Jūrmalā.
            Turpinot veiksmīgi aizsākto – martā  Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa izsludināja konkursu „Uzzīmē ilustrāciju Raiņa vai Aspazijas dzejolim!”. Līdz maija beigām bērni varēja izpausties, radot jaukus zīmējumus savam izvēlētajam dzejolim.
Izvērtējot iesniegtos 123 bērnu darbus, žūrija 1. kārtai izvirzīja 33 labākos zīmējumus,
par kuriem visu vasaru varēja balsot bibliotēkas apmeklētāji, izvirzot nominācijai Simpātiju balva.
Bibliotēku nedēļas ietvaros Bērnu un jauniešu nodaļā bērniem bija iespēja darboties radošajā darbnīcā, kurai tika dots nosaukums, izmantojot Raiņa dzejas rindas „Smaidi, Saule, siltu smaidu Savam saules bērniņam!”. Ikviens varēja izkrāsot, izveidot no plastilīna, papīra vai citiem materiāliem savu Saulīti.
Pie mums viesojās arī Salaspils 1. vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa bērni ar skolotāju Guntu. Šie darbiņi mūs priecē vēl joprojām.
            Pasākumu dinamika savu augstāko punktu sasniedza septembrī – svinot Dzejas dienas. Bērniem un jauniešiem tika rīkoti Raiņa un Aspazijas dzejai veltīti literāri muzikāli pasākumi - „Jāj pa ceļu pasaciņa” un „Mēs visi nestipri bez mīlas”, kurus vadīja Jana Kolbina un Aleksandrs Tuguševs.
Sākumskolas skolēniem Jana lasīja abu dzejnieku  dzejoļus un paralēli izspēlēja vārdu spēli, kurā rindu pa rindai veidojās Aspazijas dzejolis „Pasaciņa”.
Aleksandrs  muzikāli paspilgtināja dzejas vārdus un pasākuma noslēgumā visi kopā nodziedājām dziesmiņu „Dzied circenītis aizkrāsnē’.
Savukārt otrajā pasākumā apmeklētāji tika aicināti iekāpt improvizētā vilcienā Dubulti- Rīga un doties neaizmirstamā braucienā, kurā varēja klausīties Raiņa un Aspazijas mīlestības vēstulēs un dzejā. Klausoties Aleksandra klavieru spēlē, saproti, ka mūzika ir sirds un mīlestības valoda.
Pasākuma turpinājumā tika sveikti konkursa „Uzzīmē ilustrāciju Raiņa vai Aspazijas dzejolim!” uzvarētāji – 1. vieta Anželika Matjuhina; 2. vieta Anastasija Karpoviča; 3. vieta Aļona Poteškina un Simpātiju balva Marija Šukalo. Ar pateicības rakstiem tika teikts paldies arī visiem 33 pirmās kārtas uzvarētājiem, kā arī  skolotājām, kuras bija atsaucīgas un ieinteresēja bērnus lasīt dzeju un piedalīties konkursā – Anitai Voras, Baibai Asarei un Svetlanai Ročitei.
Lai Raiņa un Aspazijas gads paliek mums spilgtā atmiņā! Turpināsim lasīt viņu literāros darbus, smelsimies no tiem gaišo, pārdomāsim skumjo, kā arī līdz gada beigām izmantosim iespēju apmeklēt vēl kādu pasākumu, kas veltīti izcilajiem literātiem.
Paldies visiem par atsaucību!
 
Inita Siņica
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja