Paldies konkursa dalībniekiem!

 

24. aprīlī Salaspils novada bibliotēkā tikās bērni, kas piedalījās konkursā „Plašais apvārsnis”. Par veiksmīgu dalību konkursā 29 bērni saņēma pateicības rakstus un mazas dāvaniņas. Liels paldies Salaspils 1. vidusskolas skolotājām – Mārai Gobai, Laimai Pamiljanei, Initai Zalakai, Agitai Grigorjevai, Ingai Grimai, Vijai Griestiņai un Gintai Blumbergai par atsaucību un ieinteresētību.