„Latvijas Tautas frontei – 25”

Šogad visā valstī ar īpašu pasākumu kopumu tiks atzīmēta Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas 25. gadskārta. Salaspilī Daugavas muzeja un novada bibliotēkas kopīgi veidotais atceres pasākums notika 27. septembra pēcpusdienā. Bibliotēkā tika atklāta izstāde „Latvijas Tautas frontei - 25. Cilvēki. Notikumi. Salaspils” , kas veidota sadarbībā ar Daugavas muzeju Kultūras ministrijas projekta „Latvijas Tautas frontei – 25” ietvaros. Izstādes materiāli galvenokārt ņemti no Daugavas muzeja krājuma kā arī publicētās literatūras un pašu salaspiliešu saglabātajām vēstures liecībām. Ietvertais laika posms – no pirmsatmodas aktivitātēm – pirmie Daugavas svētki Doles salā Salaspilī 1979. gadā un Vislatvijas protesta vilnis pret Daugavpils HES celtniecību pēc D.Īvāna un A.Snipa raksta Literatūrā un Mākslā 1986. gadā, - līdz LTF izveidošanai un 1991. gada satraucošajiem un traģiskajiem notikumiem.  Pirms izstādes atklāšanas klātesošajiem bija iespēja noskatīties arī G.Bandēna veidoto filmu par Atmodas laiku Latvijā, kas, protams, atmodināja tā laika sajūtas un emocijas, un atmiņas, atmiņas…

    Mūsu pasākuma otrā daļa Daugavas muzejā Doles salā arī bija iecerēta kā bijušo tautfrontiešu atmiņu vakars pie ugunskura. Tam gan nedaudz traucēja nenogurstošais lietus, bet ugunskurs tomēr dega gaiši, gaišas bija arī Valmieras Teātra aktieru dziesmas un dzeja, bet Cēsu folkloras kopas „Dzieti” muzicēšana „izdziedāja” ne tikai sauli no Aizdaugavas, bet arī mūs no lietus nojumēm ap ugunskuru.  Atmodas laiku, savu toreizējo darbību atcerējās bijušie  tautfrontieši salaspilieši - Jānis Vaivads, Jānis Kļaviņš, Ilgonis Šteinbergs, Uldis Znots, Broņislavs Bruno, Vilhelms Delvers. Šodienas atziņas – pēc 25 gadiem - visai skarbas, par to, kā esam turējuši savu neatkarību un sapratuši brīvību. Un vai joprojām esam „pie pleca plecs kā ierindnieki…”?
Izstāde „Latvijas Tautas frontei - 25. Cilvēki. Notikumi. Salaspils” Salaspils novada bibliotēkā būs skatāma līdz 31. oktobrim, to veidoja Daugavas muzeja speciāliste Lilita Vanaga, māksliniece Daina Zilauce. Bibliotēkā var iepazīties arī ar preses klipu materiāliem par Atmodu, LTF, 1991.gada janvāra barikādēm un augusta puču, kā arī rajona deputātu darbību šajā laikā.
Visi laipni gaidīti!
Rita Mintaura,
Salaspils novada bibliotēkas
bibliotekāre