Latvijas simtgadei veltītā cikla pirmā izstāde „Latvijas novadi. Kurzeme”

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē”.
/L.t.dz./
Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa
aicina ikvienu apskatīt izzinošo un interaktīvo izstādi,
kurā ir apkopota visaptveroša informācija
par Kurzemes novadu – vēsture, etnogrāfija, ievērojami kurzemnieki, apskates objekti.
Izstāde ir apskatāma līdz aprīlim.