Izstādes Salaspils novada bibliotēkās 2017.gada oktobrī

Salaspils novada bibliotēkā

Lasītavā

·       9.10. - 4.11. Literāra izstāde veltīta dzejnieka E.Veidenbauma 150 jubilejai

Bērnu un jauniešu nodaļā

·       3.10. - 3.11. Literatūras izstāde „Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130”

„Ļoti latvisks, mazliet zemniecisks…”

Abonementā

·       2.10.- 28.10. Literatūras izstāde „Katram savs Veidenbaums!”  - veltīta dzejnieka Eduarda Veidenbauma  150. gadu jubilejai

 

·       2.10.- 25.11. Skandināvu autoru literatūras izstāde „Ziemeļu vēji vārdu burvībā”

Dienvidu filiālbibliotēkā         

  • 2.10.- 14.10. Literatūras izstāde „Dzejnieks Eduards Veidenbaums”

„Lai apdomā cilvēks,

Mums mūža laiks īss” 

  • 16.10.- 31.10. Tematiskā izstāde „Latviešu tautastērps”

„Velc, bāliņi, treju svārku,

Tev trejādi audējiņi”

Saulkalnes filiālbibliotēkā

  • 1.10.- 31.10. Literatūras izstāde „Rakstniecei Ingai Ābelei – 45”
  • 1.10.-31.10. Literatūras izstāde „Vācu rakstniekam, Nobela prēmijas laureātam Ginteram Grasam – 90”