Izstādes jūnijā

 

Lasītava

 

 

Literāra izstāde
“Uzdāvini man šo pasauli čukstus”
 dzejniekam, publicistam Mārim Čaklajam - 80

Bērnu un jauniešu

apkalpošanas nodaļa

 

Vasaras saulgriežiem
veltīta tematiskā izstāde
  Jāņu diena svēta diena
  Aiz visām dieniņām.
 Jāņu dienu Dieva dēls
 Saules meitu sveicināja
  L.t.dz.

 
Literatūras izstāde
“Latviešu dzejniekam Mārim Čaklajam – 80”
  Man patīk tas brīdis,
  kad cilvēki skaisti kļūst

 

Literatūras izstāde
“Franču rakstniekam A. de Sent-Ekziperī – 120”
  Tā īsti redzēt var tikai ar sirdi
 

 

Abonements

Vasaras literatūras izstāžu cikls
„Vislabākā krāsa pasaulē ir tā, kas tev piestāv!” /K. Šanele/
Jūnija krāsa - dzeltenā
  Nāk dzeltenā krāsa pār pļavu
  Ar košām pieneņu čībām…
  A.Goba
 
līdz 3. jūlijam
Vitauta Budreikas foto izstāde
“Islandes daba no putna lidojuma”

Dienvidu filiālbibliotēka

  1.-13.06.
Literatūras izstāde
“Dzejnieks Māris Čaklais”
  Es esmu bagāts. Man pieder viss, kas ar mani ir noticis
  M. Čaklais

  15.-30.06.
Literatūras izstāde veltīta Jāņu dienai
  Rotā saule, rotā bite
  Pa lielo tīrumiņu
  L.t.dz.

 

Saulkalnes filiālbibliotēka

Tematiskā izstāde
“Latviešu literatūrzinātniekam un rakstniekam Arno Jundzem – 55”