Grāmatās viss ir iespējams!

 
 
2016. gada Bērnu un jauniešu žūrijas lasīšanas maratons  ir noslēdzies un tradicionāli pavasara skolēnu brīvlaikā notiek Salaspils Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums, kurā atskatāmies uz aizvadītajā gadā paveikto un pateicamies atsaucīgākajiem un aktīvākajiem ekspertiem.
Arī šogad 17.martā notika Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums, kurā bērniem bija iespēja tikties ar sērijas “Mākslas detektīvi” bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori. Rakstniecei tapuši pieci aizraujoši detektīvstāsti bērniem un to devīze ir “Mākslas noslēpumiem pa pēdām”. Divi cilvēkbērni iejūtoties detektīvu lomā ik pa laikam nokļūst otrpus gleznām, vai vienkārši, sakot iekļūst iekšā gleznā. Interesanti? Neiespējami?  “Grāmatās viss ir iespējams!”- tā saka Luīze Pastore un varam viņai piekrist, jo pateicoties iztēlei, kurai nav robežu, izdodas uzburt teju neiespējamo.
Rakstniece pastāstīja par savu pirmo pieredzi stāstu rakstīšanā, par grāmatas tapšanas ceļu līdz lasītājam un pašreizējo literāro darbību.
Noslēgumā rakstniece piedāvāja bērniem radošo uzdevumu, kur 8 gleznu reprodukcijās bija jāspēj saskatīt un atrast atbildes uz jautājumiem. Prasmīgākie un ātrākie uzdevumu veicēji balvā saņēma grāmatu ar rakstnieces autogrāfu.
Paldies jaunajai rakstniecei, kura savdabīgā un interesantā veidā caur savām grāmatām paplašina redzesloku, radot interesi par mākslu un māksliniekiem, tādējādi
veicinot pozitīvu attieksmi pret literāro darbu lasīšanu.
Turpinājumā sveicām atsaucīgākos un aktīvākos Bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekus – Noru Krūmiņu, Krišjāni Ābeltiņu un Mārtiņu Plisko. Paldies tika teikts arī lasošākajiem bibliotēkas lasītājiem – pirmsskolas vecuma grupā Martinam Zommeram, 1.-4. klašu grupā Alisei Točai un 5.-9.klašu grupā Sindijai Kārkliņai. Veicināšanas balvu pasniedzām Marijai Mičulei.
Atskatoties uz aizvadīto gadu, šai interešu grupai tika rīkotas tematiskas tikšanās un organizēti pasākumi – tikšanās  ar latviešu rakstnieku Juri Zvirgzdiņu, ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rāmkalnu sukāžu ražotni, piedalīšanās orientēšanās spēlē “Dārgumu medības” Daugavas muzejā un izspēlēts Spēļu turnīrs.  
Šogad, 11. martā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika svinēti  lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu  žūrija 2016 lasīšanas maratona noslēgumapasākums„Lielie lasīšanas svētki”, kuru apmeklēja arī mūsu bibliotēkas labākie Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti.
Paldies visiem, kuri piedalās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un jauniešu žūrija, un laipni aicināts ikviens interesents pievienoties mūsu lasītāju klubiņam!
Lai nezūd lasītprieks arī turpmāk!
 
 
Salaspils novada bibliotēkas
Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja I. Siņica