E-prasmju nedēļas pasākumi Salaspils novada bibliotēkā

 

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2014. gadā no 24. līdz 30.martam rīkoja 5. E-prasmju nedēļu Latvijā, kuras galvenās tēmas bija e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam.

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.
Arī Salaspils novada bibliotēka iedzīvotājiem piedāvāja apmeklēt dažādas aktivitātes, kas bija noderīgas gan mācībām, gan ikdienai.
26.martā bibliotēkā gaidījām SEB bankas klientus, kad bankas speciāliste informēja par i-bankas izmantošanas priekšrocībām - iespēju apmaksāt rēķinus, veikt citus maksājumus internetā, sekot līdzi naudas plūsmai kontā un citiem internetbankas pakalpojumiem.
Nedēļas gaitā četras dienas bibliotēku apmeklēja Salaspils 1. vidusskolas piekto un desmito klašu skolēni. Piekto klašu skolēni Bērnu un jauniešu nodaļas bibliotekāres L.Bulas un I.Siņicas aicināti, iepazina bibliotēkā abonētu un pieejamu datubāzi Letonika.lv. Bibliotēkas Mācību klasē pie datoriem rosība pastiprinājās, kad telpā atskanēja daudzbalsīgs putnu koris. Iepazīšanās reizē izskanēja jautājumi un atbildes.
Aplūkojuši datubāzes Letonika.lv saturu un informācijas meklēšanas iespējas, skolēni tika iepazīstināti ar Pierīgas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga meklēšanas iespējām un priekšrocībām.
Arī desmito klašu skolēni iepazinās ar bibliotēkas veidoto elektronisko katalogu un abonētajām datubāzēm - Lursoft, EBSCO un Rubricon. Visas datubāzes bez maksas pieejamas tikai bibliotēkā un izmantojamas pētniecisko darbu izstrādei.
Kopumā e-prasmju nedēļas ietvaros pasākumus apmeklēja vairāk kā 100 interesenti.
Paldies visiem E-prasmju nedēļas dalībniekiem par atsaucību un Salaspils novada bibliotēkas speciālistu uzrunāto iestāžu pārstāvjiem par sadarbību!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evita Gleizde, galv. bibliotekāre-metodiķe, Salaspils novada bibliotēka