Dzejas dienas 2009

22.septembrī, Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā "Avotiņš" viesojās Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Ritenītis" 7.grupas bērni un audzinātāja

Pirmā tikšanās ar bibliotēku. Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkas vadītāja Rita Germane sniedz nelielu ieskatu bibliotēkas darbā un bagātajā grāmatu klāstā

 

Grāmatu rūķis - Bērnu un jauniešu filiālbibliotēkas "Avotiņš" bibliotekāre Inita Siņica izspēlē Burtu spēli

 

Grāmatu rūķis skaita Jāņa Baltvilka dzejoļus

 

Grāmatu rūķis aicina bērnus ceļojumā pa bibliotēkas grāmatu valstību

 

Grāmatu dažādība - bilžu, spēļu, pužļu grāmatas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, minigrāmatiņas, klausāmās un elektroniskās grāmatas.