Darba laiks vasaras saulgriežos

 
No 22. jūnija līdz 24. jūnijam BIBLIOTĒKA SLĒGTA
 
Visa laba Jāņu zāle, ko rauj Jāņa vakarā:
Vībotnīte, papardīte, sarkanajis āboliņš.
/Latviešu tautasdziesma/