Citāda Knuta diena 2019 – ar atdzejas un dialektu garšvielu

 
30.septembrī Salaspils novada bibliotēkā norisinājās tikšanās „Vārdiska pārdziedāšana sirdij”, kuras godaviesi bija novadnieks dzejnieks Knuts Skujenieks ar dzīvesbiedri Intu. Tradicionāli Citādā Knuta dienā klātesoši bija Knuta lēģera biedri, dzejnieki, radi un draugi. Šoreiz tikšanās tika veltīta atdzejas vērtībām. Par tām runāt bijām aicinājuši Knuta domubiedru dzejnieku Guntaru Godiņu. Pasākumam uguntiņu piešķīla dziesminieks Kārlis Kazāks ar dziesmām un stāstiem par pieredzēto un sajusto pārgājienos, ciemojoties lauku sētās mūsu zemes novados, kur dažādība tradīcijās, runas manierē un valodas stilā atklāj daudzveidīgo, atšķirīgo un īpašo Latvijas kontekstā. Kā atzina Kārlis: „Latgaliešu viesmīlība neskan latviešu rakstu valodā”.
Vakaru ar prezentāciju par projekta „Multimediālā vietne Knuts Skujenieks” (knutsskujenieks.lv) noslēguma posmā paveikto atklāja literatūrzinātnieks Arnis Koroševskis. Vietnes saturs papildināts ar autora izvēlēto nozīmīgāko atdzeju un tulkojumiem. Prioritāte – K.Skujenieka literārās darbības popularizēšana ārpus Latvijas, tādēļ tā tulkota angļu valodā. Lasītavā joprojām skatāma izstāde „Ārpus vietnes”, kas tapusi apkopojot fotogrāfijas, kas vietnē ietvertas netika.
Turpinājumā dzejnieks G.Godiņš klātesošajiem atgādināja par divām dzejas izlasēm. Šogad pārizdotais krājums „Lirika un balsis”, kurš pirmoreiz klajā nāca 1978.gadā, iekļauj K.Skujenieka oriģināldzeju un to autoru atdzeju, „kas piesaista viņa jūtas un prātu”. „Lirika un balsis” ir revolucionāra grāmata dzejas stilistikā un unikāla poētikā. Pēc publicēšanas padomju laikā tā radīja skandālu, jo dzeja bez pieturzīmēm tam laikam bija neraksturīga. „Knuts ar šo dzejoļu krājumu reabilitēja un modernizēja liriku. … pēc ilgas gaidīšanas ieraugot dienas gaismu, radīja apvērsumu attieksmē pret dzeju, parādīja citas dzejas iespējamību. Tie ir dzejoļi, kuriem toreiz nespēja kaitēt cenzors, tagad – laiks” – grāmatas priekšvārdā pauž G.Godiņš.
2018.gadā Igaunijā tika publicēta izlase „Seeme lume all”, kurā iekļauti K.Skujenieka dzejoļi tulkoti igauņu valodā. G.Godiņš klausītājiem atklāja - Knuta dzeju atdzejot ir sarežģīti, jo rakstītās rindas ir noslogotas, ar atskaņām. Taču neskatoties uz „šķēršļiem”, K.Skujenieks atdzejots vairāk kā 70 tautu valodās.
Dzejas septembris izskanējis svinot un godinot valodu kā tautas simbolu, kā vērtību, kura apliecina piederību noteiktai kopienai un ir daļa no nācijas asinsrites.
Par šī gada Dzejas svētkiem sakām paldies dzejniekiem un mūziķiem, kuri piedalījās Dzejas dienu norisēs Salaspilī un pateicamies bibliotēkas draugiem par ieinteresētību un atbalstu. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Knuta dienas un multimediālās vietnes realizēšanai paldies Valsts kultūrkapitāla fondam.
Aicinām interesentus arī turpmāk apmeklēt bibliotēkas organizētos pasākumus un izmantot bibliotēkas pakalpojumus.
 
Teksts I.Zariņa
Foto A.Priedīte