Ceļojums vēsturē

 

 
 
 
 
                                                       Piektdien 22. maija rītā Salaspils un Saulkanes lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu un jauniešu žūrija aktīvākie dalībnieki devās ekskursijā uz Zebreni, kur apmeklēja rakstnieka Māra Runguļa grāmatā „Lapsu kalniņa mīklas” aprakstīto Īles nacionālo partizānu bunkuru un ar interesi klausījās gida stāstījumā par bunkura atjaunošanu un nacionālo partizānu darbību Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Tas ir Baltijas valstīs lielākais bunkurs, kurā dzīvojuši 28 cilvēki. Bunkura iekšpusē varēja apskatīt lielu galdu un šauras lāviņas, uz kurām gulējuši partizāni.  Elektrība tika iegūta minot velosipēda pedāļus, kas tolaik atradies bunkurā. Papildinājuši zināšanas Latvijas vēsturē, eksperti turpināja ekskursiju uz Jaunpili, kur paēda garšīgas pusdienas, apskatīja pili un tās apkārtni un devās uz viduslaiku sētu „Niedru lijas”, kur bērniem tika dota iespēja iepazīties ar viduslaiku paražām un iejusties bruņinieku lomā. Pieredzējuša viduslaiku mūka vadībā eksperti noklausījās drošības noteikumus, kas jāievēro katram bruņiniekam, pielaikoja bruņas un bruņu cepures, apskatīja ieročus un piedalījās viduslaiku turnīrā, kur bija jāšauj ar arbaletu un loku, jāmet cirvis un šķēps. Noslēgumā katrs pats sev varēja izkalt kopiju viduslaiku monētai. Lai mūsuekspertiem jauka vasara un nezūd lasītprieks!                    
 
    

 
Gaidīsim jaunus dalībniekus!!!