Bērnu un jauniešu filiālbibliotēka „Avotiņš” aicina aplūkot ceļojošo izstādi „Pilsonība. Likumu panti un personības.”

No 16. marta līdz 31.martam Salaspils novada bibliotēkas bērnu un jauniešu filiālbibliotēkā „Avotiņš” var aplūkot ceļojošo izstādi „Pilsonība. Likumu panti un personības.”, kura tapusi Naturalizācijas pārvaldē projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” ietvaros. Izstādes laikā interesentiem būs iespēja iepazīties ar Naturalizācijas pārvaldes izdotajiem informatīvajiem materiāliem.

Izstāde sastāv no 3 tematiskām daļām. Pirmajā daļā tiek sniegta informācija par pilsonības institūta vēsturisko attīstību Latvijā, otrā daļa iepazīstina ar dažādu tautību un dažādus Latvijas novadus pārstāvošiem demokrātiem, kas bijuši pilsoniskās sabiedrības veidotāji mūsu valstī. Savukārt trešā izstādes daļa atspoguļo mūsdienu jauniešu viedokli par Latvijas pilsoņiem, ar kuriem viņi lepojas šodien.
Izstādē var aplūkot arī divus poligrāfiski izdotus (projekta ietvaros) plakātus: „Tu esi Latvija” un „Ar savām saknēm mums debesīs augt”. Plakāti tapuši sadarbībā ar Jāņa Anmaņa vadīto Latvijas Bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmiju.
 
Projekta „Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas” mērķis ir stiprināt Latvijas Republikas pilsonības prestižu un sekmēt pilsonības iegūšanas procesu, veicinot sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par pilsonības jautājumiem. Tā ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes visa gada garumā. Projekts tiek īstenots Pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” ietvaros ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu.
 
*****
Papildus informācija par Naturalizācijas pārvaldes darbu atrodama pārvaldes Interneta mājas lapā - www.np.gov.lv .