Otrdiena, 24.Janvāris, 2017
 

Aktuāli

 •  

  Salaspils novada bibliotēka 11.janvāra pēcpusdienā bija aicinājusi savus draugus, atbalstītājus un sadarbības partnerus, lai vakarētu latviešu tautas folkloras noskaņās un kopābūšanā, smeļoties pozitīvas sajūtas, gūtu gaišu iedvesmu ikdienai.

  Tradīcija, kas 2007.gadā aizsākās kā titulam „Goda salaspilietis” bibliotēkas izvirzīto, sabiedrībā zināmu salaspiliešu neformāla tikšanās, šodien ir gaidīts notikums daudziem. Satikšanās piepildīta ar smaidiem, labestību un draudzīgām sarunām, atmosfēra allaž ir priekpilna un arīdzan izzinoša. Laika gaitā tradīcija saglabājusies, saturiski bagātinājusies, bibliotēkas draugu loks audzis un, gadiem ejot, kļuvis kuplāks. Ideja, kuras dēļ tradīcija izveidojusies, dzīva ir arvien – pulcināt kopā cilvēkus, ar kuriem ikdienā izveidojušās atbalstošas attiecības, kuras nereti pāraugušas lietišķo komunikācijas formu. Bibliotēkas kolektīvam tā ir iespēja vienuviet redzēt savus draugus, sadarbības partnerus, čaklākos lasītājus un dāsnākos grāmatu dāvinātājus un apzināties, ka cilvēcīgi atvērta attieksme darbavietā ir neatņemama sastāvdaļa, jo atgriezeniskā saite ir smaids un labi vārdi, kas viennozīmīgi ir alga proporcionāli ieguldītajam. Draugu vakarēšana ir brīdis, kad bibliotēka izsaka pateicību draugiem un sadarbības partneriem, atskatās uz spilgtākajiem notikumiem un veiksmēm aizvadītajā gadā. „Paldies ir īsākā un skaistākā lūgšana, kādu jūs varat veltīt kādam, kam esat pateicīgi,” citējot luterāņu mācītāju Juri Rubeni, sanākušos uzrunāja bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne.
  Tikšanās parasti ietver muzikālu pārsteigumu. Lai arī nepacietīgākie par  vakara viesiem bibliotekārus tincināja jau iepriekš, aktrises Zanes Jančevskas un radošās jauniešu komandas dalība pasākumā atklājās vien īsu brīdi pirms mākslinieku uzstāšanās. Programma balstījās uz latviešu tautas lielākajām vērtībām, tajā savijušās latviešu tautasdziesmas, teikas, pasakas un nostāsti. Atsaucīgā kompānija, kuras sastāvā etnomuzikologi Ansis Jansons spēlēja kokli, vijolniece Lauma Bērza, Ēriks Zeps ar akordeonu un spēcīgās balss īpašniece aktrise Zane Jančevska teicējas lomā, raisīja patīkamu gaisotni, klātesošos aizkustinot un priecējot  ar vitālu, enerģisku priekšnesumu, kurā dziesmas mijās ar stāstiem no latviešu folkloras pūra lādes. Pēc koncerta klausītāju sajūsmu nevarēja nepamanīt.
  Bibliotēkas kolektīvs savā un draugu vārdā sirsnībā pateicas māksliniekiem par gūtajām emocijām un impulsiem.
  Lasītājiem un draugiem, bibliotēkas kolektīvs vēl sajust lasītprieku arī turpmāk! Lai grāmata ir ģimenes vērtība, kas kalpo kā zināšanu, izaugsmes un pilnveidošanās avots! Lai veselība un dzīvesprieks vairo enerģiju, kas virza pretim mērķim!
   
  Teksta autore
  Ilze Zariņa
   
 •  

  Winter graphicsWinter graphicsWinter graphics

   Salaspils novada bibliotēkā 

  Lasītavā
  ·  līdz 12.01. Tematiska izstāde „Dedz sirdī svētku liesmu” – gada baltākie svētki mūzikā
   
  ·  05.01.- 28.01. Literāra izstāde „Valodniecei, folkloristei Veltai Rūķei-Draviņai – 100”
   
  Bērnu un jauniešu nodaļā
  No 09.01. līdz 02.02. skatāmas izstādes:
   
  • „Vēl arvien nezinu, kura pasaka būs mana” /A. Neiburga/
                          Latviešu rakstnieces Andras Neiburgas jubilejai veltīta literatūras izstāde
   
  • „Brīnumiņ, brīnumiņ,
  Ieliec zvaigzni plaukstā,
  Lai tā sildīt silda mūs
  Ziemas naktī aukstā.”/V. Ļūdēns/
  Literatūras izstāde „Latviešu dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 80”
   
  ·       „Tev mani stāsti aizmirst liks
  To sniegu, kas aiz loga snigs.”
  Literatūras izstāde „Angļu rakstniekam Lūisam Kerolam – 185”
   
   
  Dienvidu filiālbibliotēkā       
   
  ·     02.01.- 14.01. Tematiskā izstāde:
  “Ej, Laimiņ, kur iedama,
  Nāc pie manis pāriedama,
  Palīdz man grūtu mūžu
  Vieglumā darināt.” /Latv.t.dz./
   
  ·     16.01.- 31.01. Literatūras izstāde „Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam – 135”
  “Roku rokā pie tevis mēs nākam,
  Kristofers Robins un es.”
   
   
  Saulkalnes filiālbibliotēkā
   
  ·     09.01.- 20.01.  Tematiskā izstāde „1991.gada Barikāžu aizstāvju atceres diena”
                          „Bijām vienoti kā žagaru kūlis, ko nevar salauzt.”
             
  ·     02.01.- 27.01. Literatūras izstāde „Rakstniecei Andrai Neiburgai - 60”
   
 • Īss notikumu rezumē 2016
  Salaspils novada bibliotēka
   
  Bibliotēkā 2016.gads atspīdēja divās zvaigznēs: Bibliotēkas 70.gade un novadnieka dzejnieka Knuta Skujenieka 80.gadu jubileja.
  Ziedonī – maija otrajā pusē bibliotēka divos pasākumos atzīmēja pastāvēšanas 70.gadskārtu. Novadpētniecības starpnozaru seminārā „Jaunie, radošie salaspilieši – Latvijas zinātnei un sabiedrībai” ar mērķi iepazīt, bibliotēka pirmoreiz kopā bija pulcējusi aktīvos, radošos salaspiliešus – ekspertus savā zinātņu nozarē, kuri „veicina vārīšanos” un joprojām apliecina, ka Salaspils ir zinātnes un zinātnieku pilsēta. Savukārt, saules un saviļņojošu emociju karsētā gaisotnē sarīkojumā k/n Rīgava literāri muzikālā stāstā, piedaloties mūziķim Goran Gora ar domubiedriem, savijās Salaspils bibliotēkas vēstures liecības, lasītāju raksturojums un paražas, pakalpojumu un tradīciju kopsavilkums un bibliotēkas kolektīva atspulgs gadu gaitā.
  Aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros, Salaspils novada bibliotēka organizēja spēli „Pieci soļi”,  kurā tika aicināti piedalīties gan lielie, gan mazie salaspilieši kā individuāli, tā komandās. Iegūstot pirmo norādi, bija jādodas meklēt 5 kontrolpunktus. Ātrums, zināšanas un veiksme bija dalībnieku sabiedrotie. Vēlāk spēles dalībniekus iepriecināja tikšanās ar dziedošo aktieri Kristapu Rasimu. Mākslinieks klātesošajos raisīja pamatīgu pozitīvu lādiņu ilgākam laikam.
  Rudens asociējas ar Dzejas dienu pasākumiem. Tie ir neatņemama gada rituma sastāvdaļa. Šogad bibliotēkas pieaugušo auditoriju ar savu daiļradi iepazīstināja dzejniece Inga Gaile, savukārt bērnus dzejoļu pasaulē vilināja Maija Laukmane un Inese Zandere. Septembris svinēts kopā ar dzejnieku Knutu Skujenieku. Knuta dienā k/n Enerģētiķis piedalījāmies ar ievērojamu literāro mantojumu un novadpētniecības materiālu kopu no bibliotēkas krājuma. Dzejnieka bilingvālā dzejas krājuma „Basās zvaigznes” atvēršanas svētki norisinājās novembrī.
  Decembra sākumā bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā tika realizēta sen lolota iecere – veidot foto izstādi, kas popularizē grāmatu kā vērtību un lasīšanu kā ģimenes tradīciju no paaudzes paaudzē. Izstādes „Bērns-grāmata-bibliotēka” atklāšanā piedalījās ģimenes, kuras atsaucās dalībai fotosesijā un protams, fotogrāfiju autore Eva Dziļuma. Izstāde Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā aplūkojama līdz 2017.gada 31.janvārim.
  Lasīšanas tradīcijas veicināšana un stiprināšana bibliotēkā norisinās iesaistot bērnus un jauniešus Latvijas Nacionālās bibliotēkas aizsāktā un atbalstītā kustībā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Programmas īstenošanas ietvaros žūrijas eksperti 2016.gadā tikās ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu, apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur gida pavadībā izstaigāja iespaidīgās ēkas visus 12 stāvus un Bērnu literatūras centrā piedalījās rakstnieka Vladimira Novikova grāmatas „Stūrmaņa stāsti”atvēršanā, kā arī gada otrajā pusē devās dārgumu meklējumos Daugavas muzejā.

  Bibliotēka pateicas visiem sadarbības partneriem un lasītājiem un vēl veiksmīgu 2017.gadu!

  Tekstu sagatavoja Ilze Zariņa

 •  Izdevniecība „Pētergailis” dzejnieka Knuta Skujenieka jubilejas gadā autoram un lasītājiem sagādājusi aizkustinošu dāvanu – bilingvālu dzejas izlasi „Basās zvaigznes”. Tajā Knuta Skujenieka dažādu gadu dzeja lasāma gan oriģinālvalodā, gan krieviski. Atdzejas autore ir muzikoloģe un atdzejotāja Olga Pētersone.

  Salaspils novada bibliotēkā 22.novembra pēcpusdienā norisinājās klajā nākušā krājuma atvēršanas svētki. Abi grāmatas autori, gandarījumā par rezultātu, draugiem un dzejas mīļotājiem stāstīja par sadarbības spilgtākajiem mirkļiem un pamīšus lasīja dzejoļus. Vakara gaitā dzejas radīto noskaņu bagātināja mūziķes Karlīna Īvāne un Inese Vaļiniece. Dueta izpildījumā skanēja kā aizrautīgākas, tā smeldzīgākas melodijas, atsaucoties paustajai enerģijai dzejā. Paldies par sadarbību kultūras namam „Enerģētiķis”! Prieks par Salaspils 2.vidusskolas audzēkņu un skolotāju klātbūtni pasākumā! 
   
          
   
                   
   
  Tekstu sagatavoja Ilze Zariņa
  Foto Anda Priedīte un Evija Mitkus
 •  

  Car graphics

  UZMANĪBU!

  AUTOMAŠĪNAS    STĀVVIETĀ    (KREISAJĀ PUSĒ)
   NOVIETOJIET  TIKAI AR  BIBLIOTĒKAS  ATĻAUJĀM
   (ATĻAUJA TIEK IZSNIEGTA GARDEROBĒ)
   

 

 
Saturs:
Salaspils novada bibliotēka
 
Veidoja: